Dziś jest:czwartek 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Rewitalizacja
Przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże 28.06.2017
Przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże informuje, że przystąpiono do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże. W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-infrastrukturalnym, środowiskowym i technicznym możliwych do zapisania w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Przypominamy, że w przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę projektową wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości.

Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 11 lipca 2017 r. do godz. 15:30. Wypełnione fiszki projektowe można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w Sekretariacie, przy ul. Białostockiej 25, wysyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, Sekretariat, ul. Białostocka 25; 16-002 Dobrzyniewo Duże z dopiskiem „Fiszka projektowa – Gminny Program Rewitalizacji” lub drogą elektroniczną na adres: p.citko@dobrzyniewo.pl w tytule e-maila wpisać „Fiszka projektowa – Gminny Program Rewitalizacji”.

Fiszki projektowe niepodpisane bądź niewyraźnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

 

Aby pobrać fiszkę  - kliknij

 

« inne aktualności