Dziś jest:czwartek 02 lipca 2020 roku. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 18.04.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

IPG.6733.12.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geod. 86, w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności