Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 11.04.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 kwietnia 2019 r.

IPG.6733.24.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury podziemnej w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności