Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.04.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 10 kwietnia 2019 r.  

IPG.6733.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz ze złączem średniego napięcia ZK-SN oraz słupami energetycznymi SN 15 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 114, 243, 253, 139/15, położonych w obrębie geodezyjnym Kozińce, działek o numerach geodezyjnych 251/1, 251/2, 41/18, 252/5, 252/2, 250/1, 125/14, 252/6, 248/1, 252/7, 247/2, położonych w obrębie geodezyjnym Obrubniki, oraz działek o numerach geodezyjnych 202, 181/1, 29/4, położonych w obrębie geodezyjnym Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

« inne aktualności