Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 10.04.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 10 kwietnia 2019 r.

IPG.6733.19.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 472/4, 473/10, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności