Dziś jest:czwartek 06 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Aktualności
02.05.2019 - Urząd Gminy będzie nieczynny 15.04.2019
02.05.2019 - Urząd Gminy będzie nieczynny

ZARZADZENIE NR Or.120.18.2019
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 4 kwiecień 2019 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 

 

Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  /Dz. U. z 2018 r.  poz. 917 z późn. zm/,
zarządzam, co następuje:

 

§1. Wyznaczam dzień 2 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże jako dodatkowy dzień wolny, który zostanie odpracowany w dniu 27 kwietnia 2019 r./sobota/

 

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§3. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

« inne aktualności