Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 09.04.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

IPG.6733.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw obrębie działki o numerze geod. 205/20, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności