Dziś jest:wtorek 14 lipca 2020 roku. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 03.04.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

IPG.6733.18.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 197/3, 196/4, 196/9, 195/17 w miejscowości Bohdan, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.       

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

 

 

a/a - 1

« inne aktualności