Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 03.04.2019
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

IPG.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w miejscowości Zalesie, w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/2, 56/25, 56/37, 221, 55/11, 56/17, 56/6, 56/7, 56/8, 222, 56/12, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb geodezyjny Kozińce) oraz  662/2 i 663/3 (obręb geodezyjny Chraboły), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona była na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

« inne aktualności