Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 02.04.2019
Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

IPG.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w obrębie działki numer geodezyjny 114 w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona była na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

 

« inne aktualności