Dziś jest:środa 19 lutego 2020 roku. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 29.03.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 29 marca 2019 r.

 

IPG.6733.17.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV   w obrębie działki o numerze geodezyjnym 281 położonej w miejscowości Fasty (rejon Szosy Knyszyńskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

 

a/a - 1

« inne aktualności