Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 27.03.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 marca 2019 r.

IPG.6733.16.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV, linii energetycznej kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN w obrębie działek o numerach geod. 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

 

 

a/a - 1

« inne aktualności