Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 22.03.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 22 marca 2019 r.

 

IPG.6733.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV oraz słupami energetycznymi SN 15 kV i słupami energetycznymi nN 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 380, 378/2, 379, 329, 208, 265, 569, 426, 562/3, 474, 428, 508/2, 509/2, 495, 528, 510, 108, 435, 597 w obrębie geodezyjnym Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże,

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

« inne aktualności