Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 20.02.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 19 lutego 2019 r.

 

IPG.6733.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, wraz ze złączem średniego napięcia ZK-SN oraz słupami energetycznymi SN 15 kV na działkach o numerach geodezyjnych:

 - 114, 243, 253, 139/15 w obrębie geodezyjnym Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże,

- 251/1, 251/2, 41/18, 252/5, 252/2, 250/1, 125/14, 252/6, 248/1, 252/7, 247/2    w obrębie geodezyjnym Obrubniki, gm. Dobrzyniewo Duże,

- 202, 181/1, 29/4 w obrębie geodezyjnym Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności