Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Zarządzenie 20/19 odnośnie terminu wyborów sołtysa w Dobrzyniewie Dużym 18.02.2019
Zarządzenie 20/19 odnośnie terminu wyborów sołtysa w Dobrzyniewie Dużym

ZARZĄDZENIE NR 20/19
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 

18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów
Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz § 5 ust. 3 i  § 10 statutu sołectwa wsi Dobrzyniewo Duże zatwierdzonego Uchwałą Nr X/35/07 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 maja 2007r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 128, poz. 1144.)  zarządzam, co następuje:
§ 1. Dnia 1 marca 2019 r. w Gminnym Centrym Kultury w Dobrzyniewie Dużym odbędzie się Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dobrzyniewo Duże. Rozpoczęcie zebrania godz. 18.00.
§ 2. Ustalam porządek zebrania wiejskiego
1.Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Przedstawienie porządku zebrania.
4.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
5.Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
6.Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,
7.Dyskusja i wolne wnioski.
8.Zamknięcie zebrania wiejskiego.
§ 3. Termin i miejsc przeprowadzenia zebrania podane zostanie do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, na tablicach ogłoszeń sołectwa i Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 4. Zarzędzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Wojciech Cybulski
 

« inne aktualności