Dziś jest:sobota 04 lipca 2020 roku. Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
Aktualności
Zarządzenie 10/19 odnośnie terminu wyborów sołtysów 16.01.2019
Zarządzenie 10/19 odnośnie terminu wyborów sołtysów

Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 3.01.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz § 10 ust.2 i 3 oraz § 22 statutów sołectw Gminy Dobrzyniewo Duże zatwierdzonych Uchwałą Nr X/35/07 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 maja 2007r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 128, poz. 1144.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam termin i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich wg  załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustalam porządek zebrań wiejskich zwołanych w celu przeprowadzenia wyborów  sołtysów:
1.Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Przedstawienie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.
5.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
6.Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
7.Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,
8.Dyskusja i wolne wnioski.
9.Zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 3.

Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw i Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Wojciech Cybulski

Terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań

 

DATA

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

25.01. 2019 r.

17.00

Kulikówka

Adres: Kulikówka 2

19.00

Kozińce

Świetlica

28.01. 2019 r.

 

17.00

Zalesie

Sołtys

19.00

Borsukówka

Świetlica

29.01. 2019 r.

17.00

Nowosiółki

Sołtys

19.00

Kobuzie

Sołtys

30.01. 2019 r.

17.00

Obrubniki

Świetlica

19.00

Szaciły

Sołtys

31.01. 2019 r.

17.00

Kopisk

Sołtys

19.00

Chraboły

Świetlica

 

01.02. 2019 r.

 

17.00

Letniki

Sołtys

19.00

Bohdan

Świetlica

04.02. 2019 r.

17.00

Dobrzyniewo Kościelne

Sala Parafialna w Dobrzyniewie Kościelnym

19.00

Ogrodniki

Sala Parafialna w Dobrzyniewie Kościelnym

05.02. 2019 r.

17.00

Jaworówka

Świetlica

19.00

Gniła

Świetlica

06.02. 2019 r.

17.00

Rybaki

Sołtys

19.00

Pogorzałki

Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach

07.02. 2019 r.

17.00

Krynice

Świetlica

19.00

Ponikła

Świetlica

08.02. 2019 r.

17.00

Podleńce

Sołtys

19.00

Leńce

Sołtys

11.02. 2019 r. 

17.00

Nowe Aleksandrowo

Wiejski Dom Kultury w Nowym Aleksandrowie

19.00

Dobrzyniewo Fabryczne

Wiejski Dom Kultury w Nowym Aleksandrowie

12.02. 2019 r.

18.00

Fasty

Zespół Szkolno Przedszkolny w Fastach

13.02. 2019 r.

18.00

Dobrzyniewo Duże

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

 

Zarządzenie w wersji PDF do pobrania TUTAJ

« inne aktualności