Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
Ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów Sołtysów 16.01.2019
Ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów Sołtysów

W dniach od 25 stycznia do 13 lutego 2019r. w Gminie Dobrzyniewo Duże zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Zarządzenie Nr 10/2019 (pobierz tutaj)  Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z harmonogramem zebrań wyborczych zostało opublikowane na stronie internetowej:

http://dobrzyniewo.pl/index.php?id=4&zoom=911

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/wybory_sotysow_i_rad_soleckich_2019/

Zgodnie ze Statutem Sołectwa, dla ważności wyborów wymagana jest obecność, co najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania
Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Proponowany porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Przedstawienie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w poprzedniej kadencji.
5.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6.Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
7.Przeprowadzenie wyborów do Rady Sołeckiej.
8.Dyskusja i wolne wnioski.
9.Zamknięcie zebrania wiejskiego.

 

Wójt Gminy
Wojciech Cybulski

« inne aktualności