Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 27.11.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 listopada 2018 r.

 

IPG.6733.43.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek   o numerach geod. 12, 22/17, 25/1, 25/5, 25/6, 36  w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Polnej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

« inne aktualności