Dziś jest:piątek 05 czerwca 2020 roku. Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Aktualności
OBWIESZCZENIE 26.11.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 26 listopada 2018 r.

 

IPG.6733.41.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek   o numerach geod. 14/8, 14/13, 358, 365/11, 366/3 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

« inne aktualności