Dziś jest:poniedziałek 09 grudnia 2019 roku. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 18.09.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 18 września 2018 r.

 

IPG.6733.38.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 325/5, 326 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku osoby fizycznej.

« inne aktualności