Dziś jest:sobota 04 lipca 2020 roku. Imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 16.08.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.33.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 87, 199, 280, 573/3, 573/5 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Klubowej, Sosnowej i Szosy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

« inne aktualności