Dziś jest:środa 20 lutego 2019 roku. Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Aktualności
OBWIESZCZENIE 25.07.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.32.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki geod. 220/1 w miejscowości Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku osoby fizycznej.

« inne aktualności