Dziś jest:poniedziałek 25 marca 2019 roku. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Aktualności
Informacja o dofinansowaniu 21.06.2018
Informacja o dofinansowaniu

 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach uczestniczą w bardzo ciekawych zajęciach i warsztatach w ramach projektu„BADAM – KODUJĘ - EKSPERYMENTUJĘ”.

Projekt realizowany jest w okresie 02.2018-01.2019r.

W projekcie przewidziano wsparcie dla uczniów szkoły w formie następujących zajęć:

 - Warsztaty z zakresu rozwoju  kompetencji i postaw kluczowych takich jak kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie

- Zajęcia dodatkowe z przyrody, programowania i robotyki, matematyki

- Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

Nauczyciele placówki wezmą udział w warsztatach rozwojowych z zakresu pracy z uczniem w obszarze kompetencji kluczowych, warsztatach z zastosowania metod eksperymentu w nauczaniu oraz dodatkowych kursach i studiach podyplomowych.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest w Biurze projektu lub pod nr tel. 85 71 99 307 (w godzinach pracy szkoły).

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

Pogorzałki 127

16 – 002 Dobrzyniewo Duże

telefon 85 71 99 307

 e-mail: pogorzalki@poczta.onet.pl

 

Projekt „BADAM - KODUJĘ – EKSPERYMENTUJĘ” o nr RPPD.03.01.02-20-0280/16 realizowany jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 


 

« inne aktualności