Dziś jest:środa 20 marca 2019 roku. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Aktualności
OBWIESZCZENIE 28.05.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.25.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek  o numerach geod. 195/44, 195/2  w miejscowości Bohdan, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce,  gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku osoby prywatnej.

« inne aktualności