Dziś jest:poniedziałek 09 grudnia 2019 roku. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Aktualności
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 04.05.2018
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

         Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

Bogdan Zdanowicz - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy: od 04 maja 2018 roku do 29 czerwca 2018r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. 1 w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Białostocka 23, I piętro oraz na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl

UWAGA!!! Dotacja nie obejmuje dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków opierającej się na systemie osadników gnilnych z drenażem rozsączającym.

 Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  • spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
  • być sporządzony w języku polskim,
  • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.

 

Bogdan Zdanowicz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - kliknij

Załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Załącznik nr 2 do Regulaminu – WZÓR UMOWY UDZIELENIA DOTACJI

Załącznik nr 3 do Regulaminu – WNIOSEK - ZGŁOSZENIE WYBUDOWANIA OCZYSZCZALNI I ROZLICZENIE DOTACJI

Załącznik nr 4 do Regulaminu – PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ODBIORU BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

« inne aktualności