Dziś jest:poniedziałek 18 marca 2019 roku. Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 03.04.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.22.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o numerach geod. 357, 202/63, 202/64 w obrębie Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej) oraz na działce numer geod. 441 w obrębie Nowe Aleksandrowo (rejon ul. Królewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

« inne aktualności