Dziś jest:poniedziałek 18 marca 2019 roku. Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 26.03.2018
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

                                 NABÓR  WNIOSKÓW                               

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin naboru wniosków

od 26 marca 2018 r. od godziny 8:00 do 10 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.

 

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości: 85.000,00 zł 

 

Ogólna pula środkówprzeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 2.720.000,00zł.

 

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje mieszkańców obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie LGD Puszcza Knyszyńska. W szczególności wspierane będą działalności zgodne z domenami rozwojowymi obszaru, w tym przetwórstwem (rolno-spożywczym, drzewnym), „zielonymi miejsca pracy”, usługami turystycznymi, rekreacyjnymi, prozdrowotnymi, rehabilitacyjnymi, uzdrowiskowymi, rozwijającymi usługi w branży „silver economy”.

Ponadto premiowane będą te działalności, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz realizujące biznesplany przewidujące dodatkowy wkład własny do kosztów planowanych w ramach operacji. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby bezrobotne, osoby młode do 29 roku życia a także mieszkańcy gmin spoza aglomeracji białostockiej, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka i Michałowo, stąd osoby takie będą także premiowane dodatkowymi punkami w kryteriach wyboru.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu
, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR nr 2/2018  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: 85 710 88 50, www.puszczaknyszynska.org

 

« inne aktualności