Dziś jest:poniedziałek 18 marca 2019 roku. Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 28.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.19.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz z obwodem oświetleniowym w obrębie działek o numerach geod. 95/2, 259/1, 259/2, 427/1 w miejscowości Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

« inne aktualności