Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 22.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.15.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15kV/0,4kV w obrębie działek o numerach geod. 87, 734/11, 734/13, 735/5, 737/5, 739/5, 740/9, 741/8, 742/12, 743/12, 748/9, 1905 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Białostockiej i Ełckiej). Sprawa prowadzona jest z wniosku PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

« inne aktualności