Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 20.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.16.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 100/1, 658, 749 w miejscowości Ogrodniki, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie.

« inne aktualności