Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA 01.03.2018
WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA

 

WYDŁUŻONA DODATKOWA REKRUTAJA

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

 

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

1.       Osoby będące mieszkańcami jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

2.       Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są jednocześnie osobami niepracującymi o statusie na rynku pracy:

a.     Bezrobotne zarejestrowane w miejscowym PUPzakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

albo

b.     Bierne zawodowoniezarejestrowane w miejscowym PUP.

3.       Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniającym co najmniej jedną przesłankę tj.:

a.     osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

b.     osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c.     osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d.     osoby nieletnie,

e.     osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

f.       osoby z niepełnosprawnością,

g.     rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,

h.     osoby niesamodzielne;

i.       osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

j.       osoby korzystające z PO PŻ.

 

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, które spełniają jednocześnie wymagania określone z punktu 1, 2 oraz minimum jedną przesłankę z punktu 3 (w tym przede wszystkim korzystające z PO PŻ 2014-2020)

 

Projekt oferuje:

a.       doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

b.       kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:

Ø  koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);

Ø  stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);

Ø  pokrycie kosztów dojazdu.

c.        płatne 3 miesięczne staże zawodowe:

Ø  stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c,

Ø  dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy  w wysokości do 5 000,00 zł na jedno stanowisko;

Ø  dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1  000,00 zł/m-c.

 

Dodatkowa rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie!!!                                                                                                         

Serdecznie zapraszamy!      

 

1. Regulamin rekrutacji uczestnika projektu - pobierz

2. Formularz uczestnika projektu - pobierz

   

« inne aktualności