Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 01.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.14.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV na działkach o numerach geod. 100/2, 370, 371/1, 371/2, 374/2, 442/1, 441, 875, 961/1, 966 w obrębie Nowe Aleksandrowo oraz na działkach o numerach geod. 56/46, 202/59, 202/63, 287, 328/1, 357 w obrębie Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

« inne aktualności