Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 01.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.13.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego  i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV  w obrębie działek o numerach geod. 355, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/14, 208/15 w obrębie Gniła oraz w obrębie działek o numerach geod. 11, 12, 24 w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest zna wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności