Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 01.03.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.11.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej składającej się z linii kablowej napowietrznej, kanalizacji kablowej, studni kablowych oraz szafy telekomunikacyjnej w obrębie działki numer geod. 1905 w obrębie Dobrzyniewo Duże (pas drogowy ul. Białostockiej). Sprawa prowadzona jest z wniosku KOBA Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Mieszka I 4/226.

« inne aktualności