Dziś jest:poniedziałek 09 grudnia 2019 roku. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 12.02.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.12.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki numer geod. 196/10 i 281  w obrębie Fasty (rejon ulicy Szosa Knyszyńska). Sprawa prowadzona jest z wniosku RYCAR Sp. z o.o., Sp.k. w Białymstoku.

« inne aktualności