Dziś jest:poniedziałek 09 grudnia 2019 roku. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 09.02.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.10.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 1901/9, 1901/16, 1901/23  w obrębie Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Spacerowej). Sprawa prowadzona jest z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie.

« inne aktualności