Dziś jest:piątek 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Aktualności
OBWIESZCZENIE 04.01.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.42.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek numer geod. 202/45, 285 w miejscowości Fasty (pasy drogowe ulic: Akacjowej  i Rolnej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25.

« inne aktualności