Dziś jest:czwartek 18 października 2018 roku. Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 04.12.2017
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                    

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

              NABÓR  WNIOSKÓW                      

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (OPERATORZY)

 

 

 

LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w konkursie zaprasza podmioty (operatorów), którzy udzielą mieszkańcom obszaru LGD bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

 

Wnioski mogą składać podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Termin naboru wniosków: od 11 grudnia 2017 r. od godziny 8:00 do 18 grudnia 2017r. do godziny 15:00.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
733.791,00 PLN.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

NABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 3 RPOWP 2014-2020.

« inne aktualności