Dziś jest:czwartek 18 października 2018 roku. Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 04.12.2017
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                         

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                              NABÓR  WNIOSKÓW       

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej.

 

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Termin naboru wniosków: od 05 grudnia 2017r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017r. do godziny 16:00

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych
w wysokości:

·         do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

·          do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

·          do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Ogólna pula środkówprzeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 506.624,53 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR NR 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

« inne aktualności