Dziś jest:środa 12 grudnia 2018 roku. Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 04.12.2017
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                          

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

     NABÓR  WNIOSKÓW                           

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych.

Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Termin naboru wniosków: od 05 grudnia 2017 r. od godziny 8:00 do 20 grudnia 2017 r. do godziny 16:00

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

·         do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

·          do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

·          do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 766.988,35 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

NABÓR nr 12/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów  i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

« inne aktualności