Dziś jest:poniedziałek 19 lutego 2018 roku. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Aktualności
OBWIESZCZENIE 27.10.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.34.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek numer geod. 2/1, 19/1, 19/5, 22/3 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Szkolnej i Gruntowej). Sprawa prowadzona jest z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie,  ul. Kasprzaka 25.

« inne aktualności