Dziś jest:poniedziałek 23 lipca 2018 roku. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 10.08.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.26.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w obrębie działki numer geod. 353 w miejscowości Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże.  Sprawa prowadzona jest  z wniosku PGE Dystrybucja S.A  w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności