Dziś jest:poniedziałek 23 lipca 2018 roku. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 02.08.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.23.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi    i demontażem napowietrznej sieci niskiego napięcia, w obrębie działek numer geod.  281, 29/7, 30/10, 31/10, 29/8, 30/11, 31/11, 32/3, 34/3, 34/14 w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.  Sprawa prowadzona jest  z wniosku PGE Dystrybucja S.A    w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności