Dziś jest:poniedziałek 23 lipca 2018 roku. Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 31.07.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.24.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek numer geod. 69/16, 69/19 w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest  z wniosku osoby prywatnej.

« inne aktualności