Dziś jest:środa 12 grudnia 2018 roku. Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Aktualności
OBWIESZCZENIE 18.05.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.15.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek numer geod. 714/2, 715/2, 711/2, 711/5, 711/8, 711/11, 711/14, 711/19 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.  Sprawa prowadzona jest  z wniosku osoby fizycznej.

« inne aktualności