Dziś jest:sobota 23 czerwca 2018 roku. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Aktualności
OBWIESZCZENIE 18.05.2017
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.14.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek numer geod. 711/2, 711/5, 711/8, 711/11, 711/14 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.  Sprawa prowadzona jest  z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie,  ul. Kasprzaka 25.

« inne aktualności