Dziś jest:środa 05 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 24.07.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 23 lipca 2020 r.

 

IPG.6733.32.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 100/1, 626/1, 627/3, 626/4, 627/4, 626/2, położonych w miejscowości Ogrodniki, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

« inne aktualności