Dziś jest:środa 05 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 24.07.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 23 lipca 2020 r.

 

IPG.6733.31.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa,  w obrębie działek o numerach geodezyjnych 254, 277/1, 816/1, 816/5, 816/14, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.
 

« inne aktualności