Dziś jest:piątek 03 kwietnia 2020 roku. Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 17.03.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 marca 2020 r.

 

IPG.6733.8.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kv, kablowej elektroenergetycznej doziemnej linii nN-0,4kV, wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych 998, 1002, położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

 

a/a - 1


 

« inne aktualności