Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Cyfrowy Senior - projekt aktywizacji osób 65+ 20.11.2019
Cyfrowy Senior - projekt aktywizacji osób 65+

EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży od 2018-03-01 do: 2021-02-28 realizuje projekt pn. „Cyfrowy Senior”.Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Wsparciem zostanie objętych 1719 osób w wieku 65+ oraz 133 osoby w wieku 18-64 na terenie 8 gmin miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 72 wiejskich  z województwa podlaskiego. Planowane formy wsparcia to szkolenia oraz animacje w zakresie samodzielnego wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany temat. Tematyka szkoleń:

 

1. Podstawowe funkcje komputera, wizerunek, komunikatory.
2. Przeglądanie i analiza informacji.
3. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna.
4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype.
5. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.
6. Aktywność obywatelska online: e-kultura oraz e-edukacja.
7. Aktywność obywatelska e-Urząd.
8. Zakładanie poczty elektronicznej e-mail oraz korzystanie z usług.
9. Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.
10. Potrzeby duchowe i dbanie o zdrowie.
11. Stosunki towarzyskie i rozwijanie hobby.
12. Wiadomości lokalne, planowanie podróży.
13. Korzystanie z możliwości portalu YouTube.
14. Zakładanie profilu na portalu Facebook.
15. Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

 

Planuje się przeprowadzenie 60 godzin szkoleń na grupę (15 spotkań po 4 godz.) oraz 12 godzin animacji (3 spotkania po 4 godz.). Zajęcia organizowane będą na terenie gmin z województwa podlaskiego. Dla uczestników projektu przewidziany jest catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Wartość projektu: 3 829 826,00 PLN

 

Cyfrowy Senior

 

« inne aktualności